Konference „Perspektivy veřejné správy“ 2023

Fotoreportáž z III. ročníku konference Perspektivy veřejné správy (2023) naleznete zde.

Online sborník naleznete zde.

Videa připravujeme.

 

Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.; Jihomoravský kraj (partneři: město Bratislava, Bratislavský samosprávný kraj)
Termín: pátek, 26. května 2023
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno, aula

Registrace: http://www.promoravu.cz/konference/prihlaska do 16. května 2023; možnost dodatečné registrace na místě

Konference plakát 2023 2

Odborná konference Perspektivy veřejné správy si klade za cíl představit vývoj státní správy a samosprávy v České republice se zvláštním zřetelem k území Moravy a Slezska. Letošní třetí ročník dává tuto problematiku do souvislosti dvou dekád od správní reformy v České republice a tří dekád od rozpadu Československa. Nabízí kritické zhodnocení, jakými trajektoriemi se vydala veřejná správa v obou státech, které svého času tvořily jeden správní systém, a jaká se nabízejí řešení do budoucna.

Konference je organizována do dvou diskuzních panelů – dopolední zaměřený na obce a odpolední na kraje. Jako panelisté jsou pozváni odborníci různých vědních disciplín a představitelé veřejné správy z České republiky a Slovenska. Úvodního slova se ujme děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity prof. Stanislav Balík. Zvolený formát má přispět k co nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Třetí ročník konference Perspektivy veřejné správy se uskuteční v pátek 26. května 2023 v aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity na Joštově 10 v Brně. Organizátory jsou Společnost pro Moravu a Slezsko, z.s. a Jihomoravský kraj. Partnery konference jsou město Bratislava a Bratislavský samosprávný kraj. Odbornou záštitu převzala Katedra politologie FSS MUNI.

Účastnický poplatek je stanoven na 300 Kč (150 Kč pro studenty). Občerstvení bude zajištěno (ranní káva a obědový raut). Na konferenci bude k dispozici sborník příspěvků. Z konference bude pořízen videozáznam.

Kontaktní osoba:
Mgr. Petr Konečný
Katedra politologie FSS MUNI, místopředseda Společnosti pro Moravu a Slezsko

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program (změna programu vyhrazena):

  • 9:20–10:00 registrace
  • 10:00–10:30 uvítání a úvodní teze – prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity)
  • 10:30–12:00 dopolední diskuzní panel "Co s obcemi?" – přednášející: Mgr. Petr Voda, Ph.D. (Katedra politologie FSS MUNI); JUDr. Jaroslav Kupka (Kancelář veřejného ochránce práv; dříve zastupitel Vyškova); Ing. Zbyněk Pastyřík (Legislativní komise Svazu měst a obcí ČR; starosta Dambořic); Ing.Arch. Juraj Šujan (hlavní architekt města Bratislavy), Mgr. Ján Mazúr, PhD. (ředitel Metropolitního institutu Bratislavy; Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě); moderuje Mgr. Petr Konečný
  • 12:00–13:30 obědová pauza
  • 13:30–14:00 úvodní teze – Mgr. Petr Konečný (SYRI národní institut; Katedra politologie FSS MUNI; autor monografie Krajská politika)
  • 14:00–15:30 odpolední diskuzní panel "Co s kraji?" – přednášející: JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D. (autor komentáře k zákonu o krajích, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje); doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (Katedra politologie FSS MUNI); Mgr. Jiří Nantl, LL.M. (ředitel CEITEC MUNI; náměstek hejtmana Jihomoravského kraje); Mgr. Barbora Lukáčová (ředitelka strategického odboru Bratislavského samosprávného kraje); moderuje Mgr. Petr Konečný
  • 15:30–16:00 závěrečná debata a ukončení oficiální části konference

K dispozici bude občerstvení – ranní cofee break a oběd ve formě rautu

Předchozí ročník konference: 2022